phone

+ 48 74 815 16 16
57-200 Ząbkowice Śl, ul. 1 Maja 17/8

triangle
About Us

Artykuł

Innowacje w maszynach papierniczych

Maszyna papiernicza wytwarza z masy papierniczej ciągłą wstęgę lub tekturę. Może być płaskositowa, tzw. papiernica, okrągłositowa z sitem cylindrycznym lub dwusitowa z urządzeniem, które formuje wstęgę. Nowe techniki wprowadzają innowacyjne rozwiązania w maszynach papierniczych.

Najpopularniejszy model

Najpopularniejszą maszyną papierniczą jest papiernica, czyli maszyna płaskositowa. Formuje wstęgę na ciągłym sicie z drutu bądź z tworzyw sztucznych. Na nie wprowadza się zawiesinę włókien z wlewu. Pozycje najnowocześniejszego rozwiązania do formowania wstęgi osiągnęło urządzenie formujące dwusitowe. Miedzy dwa sita, które przemieszczają się z tą samą prędkością, wprowadza się zawiesinę włókien, a następnie odwadnia się od strony jednego sita lub obu. Są dostępne różne odmiany dwusitowych formerów, np. former szczelinowy, gdzie rozcieńczona masa jest wstrzykiwana w szczeliny między dwoma sitami, lub former hybrydowy, który jest kombinacją maszyny płaskositowej z układami dwusitowymi. Papier robi się poprzez wprowadzenie rozcieńczonej zawiesiny włókien oraz wypełniaczy, barwników czy innych dodatków chemicznych na sito, przez które odpływa woda. Na sicie pozostaje osadzona wstęga z włókien, frakcji drobnej i wypełniaczy.

Nowe techniki

Maszyna papiernicza to duże urządzenie odwadniające, składające się z wlewu i 3 części: sitowej, prasowej oraz suszącej. Dzięki wykorzystaniu sit SSB i EDC w maszynie zdolność odwadniająca nie jest jedynym parametrem, który decyduje o jakości papieru czy wydajności urządzenia. Formowanie i odwadnianie wstęgi powinno odbywać się według odpowiednio dobranej techniki do wymagań produktu. Nowej generacji sita stwarzają opcje sterowania maszyna papiernicza bez pogarszania jakości papieru. Nowe rozwiązania wpływają pozytywne na środowisko naturalne. Ograniczają emisję zanieczyszczeń do powietrza czy ilość odprowadzanych do oczyszczalni. Nowe techniki w maszynach papierniczych zmniejszają zużycie energii cieplnej czy energii elektrycznej oraz zużycie wody świeżej. Dodatkowo poprawiają wykorzystanie surowca włóknistego.