ARTPOL Maszyny papiernicze a bezpieczeństwo
phone

+ 48 74 815 16 16
57-200 Ząbkowice Śl, ul. M. Konopnickiej 12/9

triangle
About Us

Artykuł

Maszyny papiernicze a bezpieczeństwo

Przemysł produkcji mas papierniczych i papieru jest niejednorodny. Głównie obejmuje duże zakłady, które wytwarzają masy włókniste i papier oraz niewielkie firmy, które zajmują się konfekcją papieru. Oprócz wielkości produkcji przedsiębiorstwa różnią się też wyposażeniem parków maszynowych czy poziomem skomplikowania procesów produkcyjnych. Bezpieczeństwo i higienę pracy przy maszynach papierniczych regulują przepisy prawne.

Akceptowalny poziom ryzyka

W przemyśle papierniczym można spotkać jeszcze stare maszyny papiernicze oprócz nowoczesnych linii produkcyjnych. Najważniejsze jest uzyskanie większej wydajności, podniesienie jakości wyrobów, czy spełnienie wymogów, które dotyczą ochrony środowiska. Proces produkcyjny jest przeważnie bardzo skomplikowany, dlatego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do uzyskania akceptowalnego poziomu ryzyka przy obsłudze linii papierniczych są potrzebne wszystkie wymagania prawne, które dotyczą maszyn i urządzeń, wchodzących w ich skład. Istotna jest również dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, która tyczy się do zestawienia urządzeń w linię produkcyjną i ich niezakłóconego działania. Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa bezpieczeństwo i higienę pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

Ocena zgodności

Zastosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową jest przydatne przy ocenie zgodności. Dotyczą zarówno maszyn wykorzystywanych do wytwarzania, jak i konfekcjonowania papieru. Ocena bezpieczeństwa bierze się pod uwagę przede wszystkim normę, która dotyczy analizy ryzyka. Określenie bezpiecznych sposób dostępu do elementów instalacji, zbiorników, maszyn, które przetwarzają pulpę papierową i konfekcjonują papier z bel papierowych w pakiety gotowe do sprzedaży, jest bardzo istotne. Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami pomostów roboczych i przejść, schodów, schodów drabinowych, balustrad i drabin jest również określone przez odpowiednie normy. Zapewnienie przedsiębiorstwu efektywnego utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa zagwarantuje dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań, które są narzucone przez unijne dyrektywy i związane z nimi normy bezpieczeństwa.