ARTPOL Zastosowanie tekturnic
phone

+ 48 74 815 16 16
57-200 Ząbkowice Śl, ul. M. Konopnickiej 12/9

triangle
About Us

Artykuł

Zastosowanie tekturnic

Tekturnica służy do wytwarzania tektury w procesie technologicznym. Jest to rozbudowany ciąg produkcyjny przeważnie o długości 100-140 m. Składa się z wielu podzespołów i instalacji, które silnie ze sobą współpracują jak sklejarka pojedyncza i podwójna, przekrawacz poprzeczny i podłużny, stół grzewczo-suszący oraz zespoły układające arkusze tektury w stosy.

System parowy

Do startu procesu technologicznego tektury muszą być zapewnione podstawowe media jak prąd, woda oraz sprężone powietrze. Najważniejsze w procesie klejenia tektury jest ciepło. Do tego wykorzystuje się pracę kotłów, czyli wytwornic pary, które są opalane gazem lub olejem opałowym. Dzięki temu jest wytwarzana para wodna o ciśnieniu do 18 bar, która reguluje i steruje ogrzewaniem wielu elementów tekturnicy. Oprócz tego do produkcji tektury używa się kleju skrobiowego. Tekturnice parowe mają dwie podstawowe funkcje. Skutecznie rozdzielają parę do każdego ogrzewanego parą podzespołu tekturnicy. Druga funkcja to usuwanie kondensatu w taki sposób, by nie hamował zdolności systemu do przenoszenia ciepła. Nowoczesna tekturnica parowa oferuje kompleksowy system rozprowadzania i obsługi pary.

Rodzaje tektury

Na rynku można spotkać kilka typów tektury jak białą, brązową (szarą), techniczną czy powlekaną. Ich produkcja odbywa się w tekturnicy. Na tzw. wałach ryflowanych, cylindrach ze strukturą pofalowaną nadaje się trwale falisty kształt tekturze w wysokiej temperaturze. Dobór zastosowanych wałów decyduje o rodzaju wytwarzanej tektury i jej cechach użytkowych. Kombinacje papieru jak jednofaliste, dwufaliste czy trójfaliste tworzą konstrukcję falistą. Jest to ekologiczny i stabilny produkt celulozowy, głównie stosowany do produkcji opakowań transportowych. Tekturnice muszą produkować towary bez wad i niewybrakowane mimo pracy pod wpływem wysokich temperatur, wilgoci, kleju, pyłu i resztek włókien z papieru. Nowoczesne tekturnice dbają o ochronę środowiska dzięki zmniejszeniu zużycia elektryczności i wody. Mogą produkować tektury barierowe, które są poddawane recyklingowi z normalnymi odpadami papierowymi.