Charakterystyka systemu odciągu ścinków

Zdecydowana większość procesów produkcyjnych generuje odpady, resztki czy inne pozostałości, które wymagają usunięcia – w zależności od rodzaju produkowanych elementów. Nie inaczej jest w podczas procesu wytwarzania, który związany jest z drukowaniem i obróbką papieru, folii aluminiowej czy laminatów. W jego trakcie powstaje duża ilość ścinków, która wymaga usunięcia i przeniesienia do miejsca magazynowania. W jaki sposób można usprawnić ten proces?

Tradycyjna metoda usuwania ścinków

Tradycyjny sposób na usuwanie ścinków z linii produkcyjnej ma wiele wad. Przede wszystkim nie jest ciągły. Ręczne zbieranie ścinków i przekazywanie ich dalej uniemożliwia płynną pracę. Ma też niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, gdyż unoszące się drobinki, pochodzące ze ścinek zanieczyszczają powietrze w miejscu pracy. Co więcej, konieczność ręcznego usuwania ścinek to utrata zasobów ludzkich. Pracownicy, którzy mogliby wykonywać inne czynności usprawniające produkcję, wykonują najprostsze prace, związane ze zbieraniem i przenoszeniem ścinek. To podnosi koszty produkcji, także ze względu na konieczność utylizacji, która musi być zlecana firmie zewnętrznej.

Usuwanie ścinków – system FAMA

W dzisiejszym świecie automatyzacja, ale także usprawnianie produkcji jest kluczowe dla całego procesu. System odciągu ścinków jest przykładem takiej innowacji. Wyklucza on czynnik ludzki, stawiając na ciągłe i płynne usuwanie ścinków, co zapobiega przestojom, ale także nie doprowadza do zanieczyszczenia powietrza, co gwarantuje czystsze powietrze w środowisku pracy. System odciągania ścinków FAMA to także oszczędność. Nie wymaga on zatrudnienia osób do pozbywania się ścinków, ale także optymalizuje proces utylizacji, nie powodując konieczności zlecania jej na zewnątrz. Cały system odprowadzania działa na zasadzie podciśnienia, wysyłającego ścinki, które następnie są rozdrabniane i trafiają do miejsc scentralizowanego odbioru. Tam mogą być belowane. To optymalne rozwiązanie, gwarantujące sprawne usuwanie ścinek i umożliwiające obniżenie kosztów produkcji.